link self help is the best help essay writing resume writing services chicago illinois weather essay for good essay writing companies put the parts of the essay in the right order psychology personality theory homework help press write a writing a concept paper college admission essay editing services best resume writers in australia best custom essay writers needed are essay writing services illegal college writing service reviews
Home » MammaCare » Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachten afhandeling

Mocht u ondank onze goede zorgen niet tevreden zijn over de door ons geleverde artikelen of het door ons verstrekte advies, neem dan direct contact met ons op.

Wij zullen binnen 5 dagen reageren op uw klacht.

Wij doen ons uiterste best om samen met u het probleem op te lossen. Wij leven de garantie bepalingen van de fabrikant na. Als de kwaliteit van het artikel niet voldoende is door aantoonbare materiaalfouten, die optreden binnen de door de fabrikant gestelde garantietermijn, dan ruilen wij het artikel om voor een nieuw exemplaar. In alle gevallen leggen wij het product voor ter beoordeling aan de onze leverancier. Als de leverancier ons uitsluitsel geeft, nemen wij contact met u op. Wij leggen uw klacht vast op een klachtenformulier (3.7.3A). Mocht u het met de uitspraak van de leverancier niet eens zijn, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.

“Klachtenportaal Zorg” Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Geschillencommissie

Als ook de klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid op te lossen, dan is er sprake van een geschil. Dit kan worden voorgelegd aan de geschillen commissie van de SEMH (Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen) . U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via:

Secretariaat SEMH, Postbus 526 2400 AM Alphen a/d Rijn

De geschillen commissie doet dan voor alle partijen een bindende uitspraak. Deze uitspraak heeft betrekking op de geleverde dienst/product en niet over een eventuele tegemoetkoming van de door de klant ondervonden schade.